Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "David, Jaroslav" ) OR dc_contributor:( "David, Jaroslav" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Obecná pojmenování osob pracujících v zemědělství v historické perspektivě

Vlastní jména a jejich (historická) sémantika

Výraz svoboda v perspektivě lingvistické analýzy – na příkladu materiálu z období 1948–1989