Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "David, Jaroslav" ) OR dc_contributor:( "David, Jaroslav" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky : IV. česká onomastická konference, 15. - 17. září 2009, Ostrava : sborník příspěvků

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Variety and specificity of onomastics : proceedings of the 4th Czech onomastic conference, Ostrava, 15 - 17 Sept, 2009
 • Publication Year: 2010
 • Publisher: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
 • Publisher: Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, Praha
 • ISBN: 9788073687793
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 2010-11
  • |
   • Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym Date: 2011
  • |
   • Beiträge zur Namenforschung. N.F Date: 2011

Jazyk a jeho proměny : prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Language and its changes : in honour of Jana Pleskalová
 • Publication Year: 2008
 • Publisher: Host, Brno
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slovenská reč Date: 2009
  • |
   • Acta onomastica Date: 2009
  • |
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 2009-10
  • |
   • Săpostavitelno ezikoznanieСъпоставително езикознание, София Date: 2010
  • |
   • Wiener Slavistisches Jahrbuch Date: 2010
  • |
   • Listy filologické Date: 2010
  • |
   • Naše řeč Date: 2010

Čeština a dějiny