Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Charciarek, Andrzej" ) OR dc_contributor:( "Charciarek, Andrzej" )' returned 3 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "charciarek, andrzej" ) OR dc_contributor:( "charciarek, andrzej" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Język w kontekście społecznym i komunikacyjnym : rusycystyczne studia konfrontatywne

 • [Book]
 • volumes:
  • Publisher: Oficyna Wyd. Wacław Walasek, Katowice
  • Publication Year: 2007
  • Descriptors: Language:
  • Descriptors: Subject:

  Pragmatyczne aspekty opisu języków wschodniosłowiańskich

  • [Reviewed Book]
  • Translated Title: Pragmatic aspects of describing East-Slavic languages
  • Publication Year: 2003
  • Publisher: Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice
  • Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2076
  • ISSN: 0208-6336
  • Descriptors: Language:
  • Descriptors: Subject:
  • Reviews:
    • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 2004

  Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3) : sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky, Brno 17.4.2009

  • [Reviewed Book]
  • Translated Title: Contributions to current problems of the linguistic study of Russian
  • Publication Year: 2009
  • Publisher: Tribun EU, Brno
  • Series: Knihovnicka.cz.,
  • ISBN: 9788021022256
  • Descriptors: Language:
  • Descriptors: Subject:
  • Reviews:
    • Slavia orientalis Date: 2011