Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Bogocz, Irena" ) OR dc_contributor:( "Bogocz, Irena" )' returned 4 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "bogocz, irena" ) OR dc_contributor:( "bogocz, irena" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

“Jak oni mówią?”, czyli próba interpretacji języka Polaków na Zaolziu

Polszczyzna zaolziańska w kontekście gwarowych i czeskim