Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Bogocz, Irena" ) OR dc_contributor:( "Bogocz, Irena" )' returned 14 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

11 more results not shown.

Get access

Zachodniocieszyńskie słownictwo gwarowe : próba ujęcia tematu

Východolašská nářečí versus gwara zachodniocieszyńska, czyli dialektologiczna wojna o Zaolzie

“Jak oni mówią?”, czyli próba interpretacji języka Polaków na Zaolziu