Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Blagus Bartolec, Goranka" ) OR dc_contributor:( "Blagus Bartolec, Goranka" )' returned 8 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "blagus bartolec, goranka" ) OR dc_contributor:( "blagus bartolec, goranka" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

5 more results not shown.

Get access

Ustaljeni koligacijski sklopovi u zavisnosloženim rečenicama u hrvatskome jeziku

Glagolske kolokacije u administrativnome funkcionalnom stilu

Što nam korpus govori o imenskim skupinama (na primjeru imenice mreža)