Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Anan'eva, Natal'ja E." ) OR dc_contributor:( "Anan'eva, Natal'ja E." )' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

Relacja “homonimia – apelatywizacja” i zjawiska pokrewne na materiale języka polskiego i rosyjskiego

Gwarowe postacie niektórych onimów w gwarach polskich : (na przykładzie polszczyzny kresowej Dwińska i wsi okolicznych oraz polskiej gwary wyspowej na Syberii)

Przestrzeń onomastyczna współczesnych gwar kresowych odłamu północno-wschodniego oraz jej odbicie w utworach T. Konwickiego i M. Wańkowicza