Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Štasni, Gordana R." ) OR dc_contributor:( "Štasni, Gordana R." )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Kako učenici imenuju stanovnike Novog Sada

Stanovnici Novog Sada i Petrovaradina : derivacioni modeli etnika i upotrebna norma

Derivacioni modeli imenica nomina agentis u govoru Novog Sada