Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Štícha, František" ) OR dc_contributor:( "Štícha, František" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Nerozumím tomu vs. Já tomu nerozumím :  k užívání zájmena já z hlediska korpusových nálezů

Kataforické korelativum to v souvětí s větami podmětovými a předmětovými