Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Štícha, František" ) OR dc_contributor:( "Štícha, František" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Přirozený jazyk a jazyk teoretické fyziky

Okazionální slovesné vazby v Českém národním korpusu

Valence českých adjektiv

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Valency of Czech adjectives
 • Author: Kopřivová, Marie
 • Publication Year: 2006
 • Publisher: Nakl. Lidové noviny, Praha
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Naše řeč Date: 2007
  • |
   • Časopis pro moderní filologii Date: 2008
  • |
   • Slovenská reč Date: 2012