Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Štícha, František" ) OR dc_contributor:( "Štícha, František" )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Časový význam aktivních deverbativních adjektiv typu -ící/-oucí a -(v)ší

Uzuálnost, funkčnost a systémovost jako kritéria gramatičnosti : k jednomu typu morfologické derivace (udělajíc - udělající)

Opisné pasivní konstrukce s relátorem dostat a trpným participiem v současné češtině : úzus a gramatičnost