Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Štícha, František" ) OR dc_contributor:( "Štícha, František" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Nominativ a instrumentál predikátového substantiva v současné češtině : sonda do korpusu

Slovník Karla Čapka