Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Štícha, František" ) OR dc_contributor:( "Štícha, František" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Česko-německá srovnávací gramatika

Česko-německá srovnávací gramatika

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Czech-German comparative grammar
 • Author: Štícha, František
 • Publication Year: 2003
 • Publisher: Argo, Praha
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. NF Date: 2004
  • |
   • Linguistica Pragensia Date: 2005
  • |
   • Český jazyk a literatura Date: 2005-2006
  • |
   • Sborník prací Filosofické Fakulty Brněnské Univerzity. R. Řada germanistická Date: 2005
  • |
   • Zeitschrift für slavische Philologie Date: 2005-2006
  • |
   • Naše řeč Date: 2007

Funkcionalʹno-semantičeskaja kategorija imperativnosti v sovremennom češskom jazyke v sopostavlenii s russkim | Česká a ruská výzva jako funkčně sémantická kategorie

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Types of the imperative and imperative constructions in Czech and Russian
 • Translated Title: Types of the imperative and imperative constructions in Czech and Russian
 • Author: Izotov, Andrej I.
 • Publication Year: 2005
 • Publisher: Marek, Brno
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slovo a slovesnost Date: 2007
  • |
   • Voprosy jazykoznanija : teoretičeskij žurnal po obščemu i sravnitelʹnomu jazykoznanijuВопросы языкознания : теоретический журнал по общему и сравнительному языкознанию Date: 2007
  • |
   • Bohemistyka Date: 2006
  • |
   • Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 9 : Filologija Date: 2007