Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Šekli, Matej" ) OR dc_contributor:( "Šekli, Matej" )' returned 21 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

18 more results not shown.

Get access

Slovenski slavistični kongres - Videm

Tipologija prevojnih oblikoglasnih premen v praslovanskem oblikovnem sistemu

Praslovanski besedotvorni vzorci izpeljave drugotnih deovršnih glagolov