Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Šekli, Matej" ) OR dc_contributor:( "Šekli, Matej" )' returned 2 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "sekli, matej" ) OR dc_contributor:( "sekli, matej" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Oblikotvorje in jakostni naglas glagola v knjižni slovenščini

Končinški in mešani naglasni tip samostalnikov a-jekavske sklanjatve v nadiškem narečju slovenščine