Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Šekli, Matej" ) OR dc_contributor:( "Šekli, Matej" )' returned 2 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "sekli, matej" ) OR dc_contributor:( "sekli, matej" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Sklanjatev zaimkov moj, tvoj, svoj v slovenskem pisnem jeziku od Brižinskih spomenikov do Trubarja : (prispevek k zgodovinskemu narecjeslovju slovenskega jezika)

Sklanjatev in naglas samostalnikov moške o-jevske sklanjatve govoru vasi Jevšček pri Livku nadiškega narečja slovenščine