Search

Your search for 'keyword:( "Address" )' returned 132 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

129 more results not shown.

Get access

Wpływ czynników socjokulturowych na wybór form adresatywnych w polskim dyskursie medialnym na Litwie

Między gramatyką a pragmatyką : o formach gramatycznych imion w adresatywach w różnych aktach mowy polszczyzny