Search

Your search for 'keyword:( "Comparative linguistics" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Pasqyrime të mënyrës lidhore të foljes në disa gjuhë indoevropiane (sanskritishte, greqishte, latinishte, gjermanishte dhe sllavishte)

Pasqyrime të mënyrës lidhore të foljes në disa gjuhë indoevropiane (sanskritishte, greqishte, latinishte, gjermanishte dhe sllavishte)