Search

Your search for 'keyword:( "Functionalism" )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Projektivní typy multikauzálních konstrukcí : pohled na projektivní sentence z funkční perspektivy

K funkčnímu zatížení dativu v antických jazycích a ve staré ruštině

Fonologická interpretace polských nazálních diftongů a afrikát z hlediska axiomatického funkcionalismu