Search

Your search for 'journal:( Journal of Asian Studies )' returned 19 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

16 more results not shown.

Get access

Dansk sproghistorie

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Aarhus Universitetsforlag, Aarhus
 • Publisher: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København
 • Publication Year: 2016
 • ISBN: 9788771841626
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • Bind 1 : Dansk tager form
  • |
   • Nydanske sprogstudier Date: 2017
  • |
   • Danske studier Date: 2017
  • |
   • Journal of Northern studies Date: 2018
  • |
   • Dialectologia et geolinguistica : journal of the International Society for Dialectology and Geolinguistics Date: 2018

Navne og skel - skellet mellem navne : rapport fra den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Names and boundaries - boundaries between names : proceedings from the fifteenth conference on onomastics at Askov Højskole 6-9 June 2012
 • volumes:
   • Bind 2
  • |
   • Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik Date: 2016 (2017)
  • |
   • Journal of Northern studies Date: 2018
 • Publication Year: 2015
 • Publisher: NORNA-Förlaget, Uppsala
 • Series: NORNA-rapporter, 91
 • ISSN: 0346-6728
 • ISBN: 9789172760912
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • Bind 2
  • |
   • Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik Date: 2016 (2017)
  • |
   • Journal of Northern studies Date: 2018

Nøvn i strandamentanini = Navne i kystkulturen : forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.-4. juni 2011