Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"Filologji"' returned 5 results. Modify search

Did you mean: "filologji"

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Studia linguistica et balcanica : albanskaja filologija, balkanistika, problemy jazykoznanija : k 100-letiju so dnja rozhdenija çlena-korrespondenta RAN Agnii Vasilevny Desnickoj = Studime gjuhësore dhe ballkanike : filologji shqiptare, ballkanistikë, probleme të gjuhësisë : me rastin e 100-vjetorit të anëtares-korrespondente të Akademisë së Shkencave të Rusisë Agnia Vasilevna Desnickaja

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Linguistic and Balkan studies : Albanian philology, Balkanistics, linguistics issues : the 100th anniversary of the correspondent member of the Russian Academy of Sciences, Desnickaja Agnia Vasilevna
 • Publication Year: 2013
 • Publisher: Наука, Санкт-Петербург = Nauka, Sankt-Peterburg
 • ISBN: 9785020383418
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Perla : revistë shkencore-kulturore Date: 2014

Hulumtime etnolinguistike

Onomastika e Hashanisë

 • [Reviewed Book]
 • Author: Kryeziu, Bahtijar
 • Publisher: Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë
 • Publication Year: 2000
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Gjurmime albanologjike : seria e shkencave filologjike Date: 1998-1999 (2002)
  • |
   • Filologji Date: 2000