Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"0009-062X"' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Tomáš ze Štítného : Řeči besední

 • [Reviewed Book]
 • Author: Štítný, Tomáš
 • Publisher: Academia, Praha
 • Publication Year: 1992
 • Series: Památky staré literatury české, 36
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Naše řeč Date: 1993
  • |
   • Listy filologické Date: 1994
  • |
   • Československá psychologie Date: 1996
  • |
   • Mediaevalia historica Bohemiae Date: 1993

Free word order and discourse interpretation

 • [Reviewed Book]
 • Author: Gergely, György
 • Publisher: Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Publication Year: 1991
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Eurasian studies yearbook : internationale Zeitschrift für Nord-Eurasien = international journal of Northern Eurasia = journal international de l’Eurasie septentrionale = Mezhdunarodnyj zhurnal severnoj Evrazii Date: 1993
  • |
   • FHB Date: 1993
  • |
   • Československá psychologie Date: 1994

Komunikace v škole

 • [Reviewed Book]
 • Authors: Mareš, Jiří; Křivohlavý, Jaro
 • Publisher: Masarykova univ., Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Brno
 • Publication Year: 1995
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Čeština doma a ve světě Date: 1995
  • |
   • Český jazyk a literatura Date: 1995-96
  • |
   • Československá psychologie Date: 1995
  • |
   • Naše řeč Date: 1997