Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Register" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Štylistické otázky náboženskej komunikácie : úvahy o jej vymedzovaní a štylistickej členitosti

Komunikačné registre v rolových hrách detí : výsledky sociolingvistického experimentu

Reč autority a lásky : reč učitel̛ky materskej školy orientovaná na diet̛a - opis registra