Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( European journal of applied linguistics )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Lingwistyka języków specjalistycznych

 • [Reviewed Book]
 • Author: Grucza, Sambor
 • Publisher: Euro-Edukacja, Warszawa
 • Publication Year: 2008
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde Date: 2010
  • |
   • Lingwistyka Stosowana : przegląd = Applied linguistics : review = Angewandte Linguistik : Studien Date: 2009
  • |
   • Glottodidactica : an international journal of applied linguistics Date: 2009

Języki fachowe : problemy dydaktyki i translacji : materiały z konferencji zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Olecko, 14-15 VI 2000 r.

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Wszechnica Mazurska, Olecko
 • Publication Year: 2001
 • Series: Studia Językoznawcze Wszechnicy Mazurskiej,
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Convivium : germanistisches Jahrbuch Polen Date: 2002
  • |
   • Studia Germanica Gedanensia Date: 2002
  • |
   • Studia Germanica Posnaniensia Date: 2002
  • |
   • Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde Date: 2002
  • |
   • Acta Universitatis Wratislaviensis Studia linguistica Date: 2003
  • |
   • Glottodidactica : an international journal of applied linguistics Date: 2001 (2003)
  • |
   • Konfiguracje Konfigurationen 7 : Studia z zakresu językoznawstwa i literatury Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy Date: 2003