Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Lithuanian" )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje : Lenkijos lietuvių šnektos : kolektyvinė monografija

Literatūrų ir kalbų funkcionavimas Lietuvoje : lietuvių-lenkų moksliniai ir kultūriniai ryšiai | Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie : litewsko-polskie związki naukowe i kulturowe

Miestai ir kalbos

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Cities and language
 • Publication Year: 2010
 • Publisher: Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Kalbotyra : mokslo darbai Slavistica Vilnensis Date: 2011
  • |
   • Lietuvių kalba Date: 2011