Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje )' returned 62 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

59 more results not shown.

Get access

Mura menti horvát tájszótár | Rječnik pomurskih Hrvata

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Dictionary of Mura Croatian
 • Translated Title: Dictionary of Mura Croatian
 • Authors: Blažeka, Ðuro; Nyomárkay, István; Rácz, Erika
 • Publication Year: 2009
 • Publisher: Tinta, Budapest
 • Series: Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 95
 • ISSN: 1419-6603
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Date: 2010
  • |
   • Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Date: 2009 (2010)
  • |
   • Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae Date: 2011

Hrvatski izgovor

Hrvatska dijalektologija

 • [Reviewed Book]
 • Author: Lisac, Josip
 • Publisher: Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb
 • Publication Year: 2009
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • 2 : Čakavsko narječje
  • |
   • Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi Date: 2009
  • |
   • Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Date: 2009 (2010)
  • |
   • Filologija : razred za filološke znanosti. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Date: 2010 (2011)