Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 1 result. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Nazewnictwo geograficzne Poznania : zbiór studiów

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Toponymics in Poznań : a collection of studies
 • Publication Year: 2008
 • Publisher: Wyd. Naukowe UAM, Poznań
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym Date: 2008-2009
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2009