Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Reçnik goranski (nashinski) - allbanski = Fjalor gorançe (nashke) - shqip

Górale polscy na Bukowinie Karpackiej : studium socjolingwistyczne i leksykalne

Lingwistyka płci : ona i on w języku polskim

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: The linguistics of gender : she and he in Polish
 • Authors: Karwatowska, Małgorzata; Szpyra-Kozłowska, Jolanta
 • Publication Year: 2005
 • Publisher: Wyd. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Kwartalnik Neofilologiczny Date: 2006
  • |
   • Polonica : rocznik. Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego Date: 2006
  • |
   • Poznań studies in contemporary linguistics Date: 2008
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2006
  • |
   • Stylistyka Date: 2006
  • |
   • Poradnik Językowy Date: 2006
  • |
   • Przegląd Glottodydaktyczny Date: 2006
  • |
   • Etnolingwistyka : problemy języka i kultury Date: 2008
  • |
   • Poznańskie studia polonistyczne. Seria językoznawcza Date: 2007