Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Makedonski dijalekten atlas : prolegomena

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Инст. за македонски јазик „Крсте Мисирков“ = Inst. za makedonski jazik “Krste Misirkov”, Skopje
 • Publication Year: 2008
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Makedonski jazikМакедонски јазик, Скопје Date: 2010
  • |
   • Rocznik Slawistyczny Date: 2010
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2010

Český jazykový atlas

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Academia, Praha
 • Publication Year: 2011
 • ISBN: 9788020019677
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • 6 : Dodatky
  • |
   • Slovenská reč Date: 2013
  • |
   • Bohemica Olomucensia Date: 2012
  • |
   • Universitas : revue Univerzity J. E. Purkyně v Brně Date: 2012
  • |
   • Naše řeč Date: 2013
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2013
  • |
   • Linguistica Brunensia Date: 2013

Český jazykový atlas

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Academia, Praha
 • Publication Year: 2005
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • 5
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2006
  • |
   • Slovenská reč Date: 2007
  • |
   • Wiener Slavistisches Jahrbuch Date: 2006
  • |
   • Naše řeč Date: 2007
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 2007
  • |
   • Sborník prací Filosofické Fakulty Brněnské Univerzity. A. Řada jazykovědná Date: 2007
  • |
   • Universitas : revue Univerzity J. E. Purkyně v Brně Date: 2007
  • |
   • Anthropological linguistics Date: 2009