Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 12 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

9 more results not shown.

Get access

Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 • Publication Year: 2009
 • Series: Prace Językoznawcze, 1
 • ISSN: 0079-3485
 • ISBN: 9788370725181
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2010

Słownictwo krajniackie : słownik gwary wsi Podróżna w Złotowskiem

Słownik górali polskich na Bukowinie