Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Wiener Slavistisches Jahrbuch )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

The Slovene dialect of Egg and Potschach in the Gailtal, Austria

 • [Reviewed Book]
 • Author: Pronk, Tijmen
 • Publisher: Rodopi, Amsterdam
 • Publication Year: 2009
 • Series: Studies in Slavic and general linguistics, 36
 • ISSN: 0169-0124
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede = journal for linguistics and literary studies Date: 2010
  • |
   • The Slavonic and East European review Date: 2011
  • |
   • Canadian Slavonic papers = Revue canadienne des slavistes : an interdisciplinary journal devoted to Central and Eastern Europe Date: 2012
  • |
   • Slovenski jezik/Slovene linguistic studies Date: 2011
  • |
   • Wiener Slavistisches Jahrbuch Date: 2011

Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: The language of Czech re-emigrants from Ukraine
 • Authors: Jančáková, Jana; Jančák, Pavel
 • Publication Year: 2004
 • Publisher: Karolinum, Praha
 • Series: Acta Universitatis Carolinae – Philologica Monographia, 11
 • ISSN: 0567-8269
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 2004-2005
  • |
   • Český lid Date: 2004
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 2004
  • |
   • Wiener Slavistisches Jahrbuch Date: 2004
  • |
   • Český jazyk a literatura Date: 2005-2006
  • |
   • Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců Date: 2005
  • |
   • Naše řeč Date: 2005
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 2005
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2005