Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Kapović, Mate" ) OR dc_contributor:( "Kapović, Mate" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Povijest hrvatske akcentuacije : fonetika

Čiji je jezik?

Hrvatska dijalektologija

 • [Reviewed Book]
 • Author: Lisac, Josip
 • Publisher: Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb
 • Publication Year: 2009
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • 2 : Čakavsko narječje
  • |
   • Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi Date: 2009
  • |
   • Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Date: 2009 (2010)
  • |
   • Filologija : razred za filološke znanosti. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Date: 2010 (2011)