Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Dzendzelivsʹkyj, Josyp O." ) OR dc_contributor:( "Dzendzelivsʹkyj, Josyp O." )' returned 2 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "dzendzelivskyj, josyp O." ) OR dc_contributor:( "dzendzelivskyj, josyp O." )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Słownik polsko-cerkiewnosłowiańsko-ukraiński Teodora Witwickiego z połowy XIX wieku | Slovnyk polʹsʹko-cerkovnoslov’jansʹko-ukrajinsʹkyj Teodora Vytvycʹkoho z polovyny XIX storiččja

Mały atlas gwar polskich

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Zakład im. Ossolińskich, Wrocław
 • Publication Year: 1957-1970
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • Tom I-III
  • |
   • Tom IV-IX Tom X-XIII
  • |
   • Poradnik Językowy Date: 1959
  • |
   • Paideia : rivista letteraria di informazione bibliografica Date: 1959
  • |
   • Paideia : rivista letteraria di informazione bibliografica Date: 1960
  • |
   • Poradnik Językowy Date: 1960
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 1960
  • |
   • Slezský sborník Date: 1960
  • |
   • Język Polski : Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Date: 1962
  • |
   • Paideia : rivista letteraria di informazione bibliografica Date: 1963
  • |
   • Paideia : rivista letteraria di informazione bibliografica Date: 1965
  • |
   • Paideia : rivista letteraria di informazione bibliografica Date: 1966
  • |
   • Paideia : rivista letteraria di informazione bibliografica Date: 1967
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 1966
  • |
   • Zeitschrift für Ostforschung Date: 1966
  • |
   • Slavia occidentalis Date: 1967
  • |
   • Paideia : rivista letteraria di informazione bibliografica Date: 1968
  • |
   • Paideia : rivista letteraria di informazione bibliografica Date: 1971
  • |
   • Voprosy jazykoznanija : teoretičeskij žurnal po obščemu i sravnitelʹnomu jazykoznanijuВопросы языкознания : теоретический журнал по общему и сравнительному языкознанию Date: 1973