Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Dušková, Libuše" ) OR dc_contributor:( "Dušková, Libuše" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka

 • [Reviewed Book]
 • Author: Hrdlička, Milan
 • Publisher: Karolinum, Praha
 • Publication Year: 2000
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 2000-2001
  • |
   • Český jazyk a literatura Date: 2001-2002
  • |
   • Sborník prací Filosofické Fakulty Brněnské Univerzity. A. Řada jazykovědná Date: 2001
  • |
   • Slavia occidentalis Date: 2001
  • |
   • Bohemistyka Date: 2002
  • |
   • Čeština doma a ve světě Date: 2002
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 2002
  • |
   • Săpostavitelno ezikoznanieСъпоставително езикознание, София Date: 2002
  • |
   • SlavjanovedenieСлавяноведение Date: 2002

From syntax to text : the Janus face of functional sentence perspective

A bibliography of functional sentence perspective 1956-2011 : Czech and Slovak authors, Firbasian approach oriented