Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "David, Jaroslav" ) OR dc_contributor:( "David, Jaroslav" )' returned 14 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

11 more results not shown.

Get access

Toponyma : kulturní dědictví a paměť míst

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Toponymy : cultural heritage and memory of places
 • Publication Year: 2016
 • Publisher: Ostravská univ., Ostrava
 • ISBN: 9788074648434
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Naše řeč Date: 2018
  • |
   • Acta onomastica Date: 2018

Jména obcí a sídel na Hlučínsku : Průvodce po místních jménech specifického regionu Moravskoslezského kraje

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: The names of the villages and settlements in Hlučínsko : guide to anoikonyms specific to the Moravian-Silesian Region
 • Author: Šrámek, Rudolf
 • Publication Year: 2013
 • Publisher: Muzeum Hlučínska, Hlučín
 • ISBN: 9788026054375
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Acta onomastica Date: 2016

Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky : IV. česká onomastická konference, 15. - 17. září 2009, Ostrava : sborník příspěvků

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Variety and specificity of onomastics : proceedings of the 4th Czech onomastic conference, Ostrava, 15 - 17 Sept, 2009
 • Publication Year: 2010
 • Publisher: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
 • Publisher: Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, Praha
 • ISBN: 9788073687793
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 2010-11
  • |
   • Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym Date: 2011
  • |
   • Beiträge zur Namenforschung. N.F Date: 2011