Search

Your search for 'journal:( Journal of Asian Studies )' returned 2 results. Modify search

Did you mean: journal:( J(journal of african studies) )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Leddstillinga i mellomnorske heilsetninger : funksjons- og feltanalyse og materialpresentasjon

Attributive uttrykk for prototypisk possessivitet : en komparativ studie av talespråklig variasjon og endring i Kristiansand og Arendal