Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'language_keyword:( "Modern Japanese" )' returned 70 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

67 more results not shown.

Get access

Gendai Nihongo ni okeru shubu no honshitsu to shosō現代日本語における主部の本質と諸相

Nihongo no asupekuto, tensu, mūdo taikei : hyōjungo kenkyū o koete日本語のアスペクト・テンス・ムード体系 : 標準語研究を超えて

Asupekuto kaishaku to tōgo genshōアスペクト解釈と統語現象