Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"1426-188X"' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Język w Poznaniu

 • [Book]
 • volumes:
   • 4
 • Publisher: Rys, Poznań
 • Publication Year: 2014
 • Series: Investigationes Linguisticae : biuletyn poświęcony językoznawstwu ogólnemu, porównawczemu i stosowanemu = bulletin devoted to general, comparative and applied linguistics, 30
 • ISSN: 1426-188X
 • ISBN: 9788363664688
 • Descriptors: Subject:

Zeszyt Specjalny Zakładu Legilingwistyki

 • [Book]
 • volumes:
  • Publisher: Uniw. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
  • Publication Year: 2012
  • Series: Investigationes Linguisticae : biuletyn poświęcony językoznawstwu ogólnemu, porównawczemu i stosowanemu = bulletin devoted to general, comparative and applied linguistics, Vol. 17
  • ISSN: 1426-188X
  • Descriptors: Language:
  • Descriptors: Subject:

  Polska wspólnota komunikatywna w świetle geografii myślenia : studium językoznawcze

  • [Book]
  • volumes:
   • Publisher: Adam Mickiewicz Univ., Inst. of Ling., Poznań
   • Publication Year: 2013
   • Series: Investigationes Linguisticae : biuletyn poświęcony językoznawstwu ogólnemu, porównawczemu i stosowanemu = bulletin devoted to general, comparative and applied linguistics, 29
   • ISSN: 1426-188X
   • Descriptors: Language:
   • Descriptors: Subject: