Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Klincková, Jana" ) OR dc_contributor:( "Klincková, Jana" )' returned 2 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "klinckova, jana" ) OR dc_contributor:( "klinckova, jana" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. 09. 2009 v Banskej Bystrici : zborník venovaný Vladimírovi Patrášovi

 • [Book]
 • Translated Title: Conference Legacy and challenges of modern language communication held in honour of Vladimír Patráš, Banská Bystrica, 23-24 September 2009
 • volumes:
  • Publisher: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  • Publication Year: 2010
  • Descriptors: Subject:

  Komunikácia v odborných reflexiách : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12.-13.9.2018 v Banskej Bystrici