Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Historical morphology" )' returned 8 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

5 more results not shown.

Get access

Makedonski-polski : semantička derivacija na odbrani praslovenski koreniМакедонски ~ полски: семантичка деривација на одбрани прасловенски корени

Przemiany fleksji nominalnej w polszczyźnie przełomu wieków XX i XXI

Deklinacija u paštrovskim ispravama 16-18. veka