Search

Your search for 'keyword:( "Address" )' returned 11 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

8 more results not shown.

Get access

“Ty bestya! Ty kamelo!” : agresja językowa w polszczyźnie śląskiej (1845-1938) : wypisy źródłowe z akt sądów rozjemczych powiatu strzeleckiego przechowanych w Archiwum Państwowym w Opolu

Pocieszenie jako akt mowy we współczesnym języku polskim i rosyjskim : studium pragmalingwistyczne

Przejawy świadomości językowej mieszkańców wsi końca XX wieku na przykładzie Lasocina na Kielecczyźnie