Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Lithuanian" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Współistnienie języków na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle prac Jana Karłowicza

Prolegomena historyczne : wielojęzyczność w Rzeczypospolitej Obojga Narodów