Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Lithuanian" )' returned 12 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

9 more results not shown.

Get access

Leksykalne wykładniki hipotetyczności w litewskiej gwarze puńskiej z odniesieniami do języków polskiego i litewskiego

Polsko-litewskie badania konfrontatywne Zespołu Semantyki Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Tarmės Lietuvoje ir Slovėnijoje : sociolingvistinis tyrimas