Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'language_keyword:( "Modern Japanese" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Ren'ai yōgo 'sankaku kankei' to "sankaku ren'ai" no seiritsu to teichaku : 1920-nendai no Nitchū goi kōryū no shiten kara恋愛用語「三角関係」と"三角恋愛"の成立と定着 : 1920年代の日中語彙交流の視点から