Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Linguistica )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Udział tytulatury standardowej w konwersacyjnych wołaczowych formach adresatywnych doby średniopolskiej

Z klasztornego archiwum - analiza pragmalingwistyczna siedemnastowiecznego Obiecadła duchownego

Formy zwracania się do osób drugich w Ogrodzie fraszek Wacława Potockiego