Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Linguistica )' returned 25 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

22 more results not shown.

Get access

Doitsugo shinri dōshi no kanren meishiku ni okeru taishōkō jitsugen ni tsuiteドイツ語心理動詞の関連名詞句における対象項実現について

Arumodobaru eiga "Watashi no himitsu no hana" no gengo hyōshō to Nihongo : kyōjiteki messēji no dentatsuアルモドバル映画『私の秘密の花』の言語表象と日本語 : 共示的メッセージの伝達