Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Vrábľová, Júlia" ) OR dc_contributor:( "Vrábľová, Júlia" )' returned 5 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "Vrábľová, julia" ) OR dc_contributor:( "Vrábľová, julia" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Infekčné návykové kolokviá mladých jazykovedcov

Siločiary súčasného lingvistického myslenia v Banskej Bystrici

Prístupy k odhaľovaniu slovenskej jazykovej ideológie