Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Urbancová, Lujza" ) OR dc_contributor:( "Urbancová, Lujza" )' returned 3 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "urbancova, lujza" ) OR dc_contributor:( "urbancova, lujza" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Gýč v hovorovej slovenčine

Zdvorilosť počas vedenia dialógu v rámci výskumu hovorenej komunikácie

Analýza dorozumievacieho kódu bežnej komunikácie vo vybraných územných bodoch stredoslovenského regiónu