Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Kyseľová, Miroslava" ) OR dc_contributor:( "Kyseľová, Miroslava" )' returned 14 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

11 more results not shown.

Get access

Verbálne particípia a adjektíva tvorené koncovkou -lý v slovenčine, češtine a poľštine (vývoj a súčasné tendencie)

Jazyk bolesti v slovenčine z pohľadu teórie ikonickosti

Deklinačná oscilácia v genitíve singuláru neživotných maskulín