Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Klincková, Jana" ) OR dc_contributor:( "Klincková, Jana" )' returned 8 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "klinckova, jana" ) OR dc_contributor:( "klinckova, jana" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

5 more results not shown.

Get access

Komunikačné dimenzie výpovedných štruktúr : na textoch piesní M. Lasicu z CD Lipa spieva Lasicu

Konkurencia a kooperácia lexikálnych prostriedkov v profesijnej komunikácii

Syntax hovorených komunikátov